Adunarea Generala Ordinară a Casei de Asigurări a Avocaţilor – Filiala Giurgiu – 17.04.2015