Anunțuri și evenimente

Anunţ important – 22.07.2020

Hotărârea nr. 4 din 20 iulie 2020

Anunţ important – Hotarari ale Consiliului UNBR privind examenul de primire in profesia de avocat – sesiunea august 2019

Ziua avocatului – 24 iunie 2019 

Hotărârea nr. 09/15.05.2019, privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea serviciului de asistenţă judiciară a Baroului Giurgiu

Protest Baroul Giurgiu 

Adresă către Senatul României

Hotărârea Consiliului Baroului Giurgiu nr. 2/08.02.2019 – privind validarea candidaturilor depuse pentru Adunarea Generală Electivă din data de 09.03.2019

Anunţ – Conferinţa având ca temă: „ASPECTE PRACTICE GENERATE DE APLICAREA CODURILOR FUNDAMENTALE „- 16 februarie 2019 – ora 09.00

Decizia nr. 4/07.01.2019 a Consiliului Baroului Giurgiu cu privire la organizarea alegerilor organelor de conducere ale Baroului Giurgiu – Adunare Generală a Baroului Giurgiu – 09.03.2019, ora 10.00

Examenul de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea august 2018

Adunarea Generală Ordinară a Baroului Giurgiu – 17.03.2018 – ora 10.00 

Decizia nr. 3/31.01.2018 a Consiliului Baroului Giurgiu, privind avocaţii cu restanţe la plata contribuţiilor profesionale 

ANUNŢ – Şedinţă de consiliu – 31.01.2018 – ora 15.00 

Raspunsul MFP–ANAF la memoriile UNBR ref decizii impunere avocaților la plata CAS

Anunţ – Conferinţa având ca temă: „Aplicarea codurilor fundamentale în Anul Centenarului Marii Uniri”- 3 februarie 2018 

Program de stagiu pentru avocaţi – 2018 – Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională (I.R.Z.)

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 288 din 09 decembrie 2017 prin care se ratifică Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 250/28.98.2017

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 289 din 09 decembrie 2017 prin care se aprobă prevederi din Hotărârea Consiliului UNBR nr. 272/26.08.2017 privind onorariile minimale

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 272 din 26 august 2017 prin care se aprobă „Tabloul onorariilor minimale” prevăzut în Anexă 

Anunţ – Conferinţa internaţională „PERSPECTIVE ALE DREPTULUI AFACERILOR ÎN MILENIUL AL TREILEA” – 24 noiembrie 2017

Rezultatul verificărilor condiţiilor de înscriere la examenul de primire în profesia de avocat stagiar – sesiunea septembrie 2017

Anunţ important – ÎN ATENŢIA AVOCAŢILOR DIN BAROUL GIURGIU CARE ÎNREGISTREAZĂ RESTANŢE LA PLATA TAXEI DATORATĂ BAROULUI, U.N.B.R. Şi A COTEI C.A.A.

Şedinţa de consiliu ordinară a Baroului Giurgiu – vineri, 21 iulie 2017 – orele 12:00

Anunţ important – Hotarari ale Consiliului UNBR privind examenul de primire in profesia de avocat – sesiunea septembrie 2017 

Anunţ important – în atenţia avocaţilor din Baroul Giurgiu care înregistrează restanţe la plata taxelor către Barou, UNBR şi CAA 

Legea nr. 25/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 210/28.03.2017 

Adunarea Generală Ordinară a Baroului Giurgiu – 25.02.2017, ora 10.00 

ANUNT – Conferinţa cu tema „Înțelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României” – 11.02.2017, ora 09.00 

Hotărârea Consiliului UNBR Nr. 139/27.07.2016 privind adoptarea Statutului Casei de Asigurări a Avocaților

Anunţ – Baroul Giurgiu – organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2016

Anunţ – Uniunea Națională a Barourilor din România anunţă organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2016

Hotărârea Consiliului UNBR nr. 95/2016, privind Direcțiile de perfecționare a organizării activității de acordare a asistenței judiciare la nivelul D.C.A.J. şi Proiectul REGULAMENTULUI – CADRU pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de asistenţă judiciară ale barourilor

Materiale ce vor fi supuse dezbaterii și aprobării Congresului avocaților 2016

Conferinţa de pregătire profesională continuă a avocaţilor – 13.02.2016 

Adunarea Generală Ordinară a Baroului Giurgiu – 27.02.2016, ora 10.00 

Conferinţa cu tema „Înţelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României – 10.10.2015 

Tabel privind rezultatul verificării condiţiilor de înscriere la examen – avocaţi stagiari – sesiunea septembrie 2015

Examen de admitere în profesia de avocat – sesiunea septembrie 2015

Materiale Congres UNBR – 05.06.2015 

Adunarea Generala Ordinară a Casei de Asigurări a Avocaţilor – Filiala Giurgiu – 17.04.2015 

Hotărârea UNBR nr. 1063/07.03.2015 – Regulamentul privind organizarea si funcţionarea Curtii de Arbitraj Profesional a Avocatilor

Propunerile CSM – Protocolul privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite avocaţilor (Oficii)

LISTA DEFINITIVĂ A CANDIDAŢILOR, VALIDATĂ ÎN ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 16 MARTIE 2015 

LISTA CANDIDATURILOR DEPUSE PENTRU ALEGERILE ORGANELOR DE CONDUCERE ALE BAROULUI GIURGIU DIN 28 MARTIE 2015

ANUNŢ – Conferinţă INPPA cu tema „Înţelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României”, 21 februarie 2015

Decizia Baroului Giurgiu nr. 5/12.01.2015, privind REGULAMENTUL pentru organizarea alegerilor organelor de conducere ale Baroului Giurgiu

Hotărârea Baroului Giurgiu nr. 1 din 12 ianuarie 2015

Decizia UNBR nr. 128/08.07.2014, privind Regulamentul examenului de primire în profesia de avocat – sesiunea septembrie 2014 

ANUNT – Conferinţa cu tema „Înţelegerea şi aplicarea noului cod penal şi a noului cod de procedură penală” – 15.02.2014, ora 09.00 

ANUNT – ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A BAROULUI GIURGIU – 22.02.2014, ORA 10.00 

Anunt – Învatamânt profesional – Tema „Întelegerea si aplicarea Noului Cod de procedura civilasâmbata, 12 octombrie 2013,ora 8.30 

 Referat privind verificarea dosarelor depuse de candidatii inscrisi la examenul de primire în profesie în sesiunea septembrie 2013

 HOTARÂREA U.N.B.R. nr. 713/29.06.2013, privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea septembrie 2013

 ANUNT – Adunare Generala Ordinara a Baroului Giurgiu în data de 02.03.2013

PROIECTUL REGULAMENTULUI-CADRU pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de asistenţă judiciară ale barourilor 

Comunicat deces – Avocat IOAN AFLAT – decanul Baroului Mureş 

Anunţ – DECIZIA nr. 47/14.12.2012 a Comisiei Permanente a UNBR – privind validarea rezultatelor examenului de absolvire a INPPA

Anunţ – Hotărârea nr. 556/15.12.2012 a Consiliului UNBR 

Anunţ – DECIZIA NR. 45/14.12.2012 a Comisiei Permanente a UNBR pentru aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Fondului de Solidaritate al Avocaţilor 

Anunţ – HOTĂRÂREA NR. 216/03.12.2012 a Consiliului UNBR – privind constituirea Fondului de Solidaritate al Avocaţilor 

Anunţ – Declaraţie cu menţiunea că nu efectuaţi acte de comerţ 

Anunţ – Conferinţa naţională I.N.P.P.A. – 22 septembrie 2012, ora 09:00 

Anunţ – Examen de primire în profesia de avocat – sesiunea octombrie 2012 

Anunţ – Conferinţa cu tema „Înţelegerea şi aplicarea Noului Cod de procedură civilă” – 6-7 iulie 2012 

Anunţ – Protocol încheiat între UNBR şi INM 

HOTĂRÂREA NR. 216 din 03 decembrie 2011 privind constituirea Fondului de Solidaritate al Avocaţilor 

 Anunţ – efectuarea de fotografii pentru emiterea legitimaţiilor tip card 

Anunţ – Pregătire profesională continuă – 10.03.2012 

Invitaţie „Ziua Femeii” 

Modificări legislative – Casa de Asigurări a Avocaţilor, Statutul INPPA, Plan de învăţământ INPPA, Regulament INPPA – puncte de vedere 

Decizia Curţii Constituţionale – art. 21 alin. 1 din Legea nr. 51/1995 

Anunţul Baroului Giurgiu referitor la d-na Bolocan Doina Florentina

Protocolul de colaborare dintre UNBR şi Curtea de Apel Bucureşti – 03.11.2011 

Decizia Baroului Giurgiu privind taxele de înscriere