Despre noi

Ca urmare a desfășurării în data de 04 martie 2023 a Adunării Generale Ordinare Elective a Baroului Giurgiu, componența organelor de conducere ale Baroului, pentru mandatul ce expiră la 03 martie 2027, este următoarea:

COMPONENȚA CONSILIULUI BAROULUI GIURGIU:

Decan – avocat Liliana ȚONE

Prodecan – avocat Cristian-Ștefan DEACU

Consilieri:

• avocat Andrei-Mihai MILITARU

• avocat Irina-Teodora POPESCU

• avocat Mariana GEORGESCU-VIȘAN

• avocat Emil-Gabriel VUCĂ

• avocat Constantin BASANGIAC

• avocat Virgil-Nicolae RUSE

• avocat Angelica DAVID

Membrii Comisiei de cenzori:

• avocat  Izabela-MariaTUDOR

• avocat Oana-Ralu TUDOR

• avocat Dana RADU

Comisia de Disciplină a Baroului Giurgiu:

• avocat Crina-Alexandra STOIANOVICI

• avocat Andreea-Valentina DINU

• avocat George PREOTU

Reprezentantul Baroului Giurgiu în Comisia Centrală de Disciplină din cadrul UNBR

• avocat Ionel-Iulian PĂUNICĂ


Prin Hotărârea nr 8 din 10 martie 2023, cu unanimitate de voturi, Consiliului Baroului Giurgiu a stabilit responsabilii departamentelor din cadrul Consiliului Baroului, după cum urmează:

1. Administraţie internă

• Decan – av. Liliana Ţone


2. Administraţie externă şi relaţii externe

• Decan – av. Liliana Ţone


3. Stagiari, Pregătire şi perfecţionare profesională

• Consilier – av. Basangiac Constantin
• Consilier – av. Militaru Andrei – Mihai
• Consilier – av. Vucă Emil – Gabriel


4. Relaţiile cu membrii Baroului Giurgiu

• Consilier – av. Irina Popescu
• Consilier – av. Ştefan Deacu
• Consiler – av. Mariana Georgescu Vişan


5. Asistenţă juridică

• Decan – av. Liliana Ţone
• Consilier – av. Vucă Emil – Gabriel
• Consiler – av. Mariana Georgescu Vişan


6. Contencios, litigii

• Consilier – av. Angelica David
• Consilier – av. Vucă Emil – Gabriel


7. Apărarea profesiei

• Decan – av. Liliana Ţone
• Consilier – av. Vucă Emil – Gabriel
• Consiler – av. Mariana Georgescu Vişan

8. Financiar

• Decan – av. Liliana Ţone


9. Mass media

• Decan – av. Liliana Ţone


10. Protocol şi organizarea de evenimente

• Consilier – av. Ruse Virgil – Nicolae


11. Iniţiativă legislativă şi integrare europeană

• Consilier – av. Basangiac Constantin
• Decan – av. Liliana Ţone
• Consilier – av. Militaru Andrei – Mihai