Anunţ – efectuarea de fotografii pentru emiterea legitimaţiilor tip card