Anunţul Baroului Giurgiu referitor la d-na Bolocan Doina Florentina