Baroul Giurgiu anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2021

Baroul Giurgiu anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2021, examen organizat la nivel național, în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.)

Data desfășurării examenului este 19.09.2021 pentru toți candidații. Examenul se va desfășura la București, în sistem fizic*.

*Notă: În cazul în care, în virtutea unor dispoziții normative impuse de protecția sănătății populației, organizarea în sistem fizic a examenului nu va fi posibilă, examenul nu se va mai desfășura, urmând a fi reprogramat pentru o dată ulterioară.

Tematica de examen este cea stabilită prin Hotararea Consiliului U.N.B.R. nr. 148/2021.

Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare, se încarcă de către candidați, în portalul IFEP, la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspxîn intervalul 26 iulie 2021 (ora 08.00) – 20 august 2021 (ora 16.00). Cererile vor fi însoțite de actele prevăzute în Regulamentul de examen.

În perioada 20 august 2021 – 27 august 2021 barourile vor verifica dosarele de înscriere la examen iar rezultatul verificărilor se afișează conform prevederilor Regulamentului de examen.

Taxa de examen este de 1400 lei și se va achita în contul I.N.P.P.A. din București nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la B.C.R. Sucursala Unirea București cu mențiunea „Taxă examen primire în profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2021”, respectiv „Taxă examen primire în profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2021”. Relații suplimentare la telefon nr. 0246/211107, email: baroulgr@yahoo.com