Comunicat al Consiliului Baroului Giurgiu

Raportat la ultimele știri apărute în spațiul media și pe rețelele de socializare, în ceea ce privește exercitarea profesiei de avocat,

Baroul Giurgiu susține demersurile întreprinse de UNBR și Baroul București, considerând principial inacceptabilă și nelegală orice interpretare jurisprudențială prin care activitatea avocatului, exercitată în limitele consacrate de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, poate fi reconsiderată ca un act material de participație la comiterea unei infracțiuni.

Ulterior analizării motivării hotărârii din apel a ICCJ, Consiliul Baroului Giurgiu va decide ce măsuri se impun a fi adoptate pentru apărarea profesiei de avocat și asigurarea exercitării neîngrădite a acesteia, în condițiile legii.

Consiliul Baroului Giurgiu
prin decan Liliana Țone