Comunicatul Baroului Giurgiu cu privire la ședința C.S.M. din data de 4 iunie 2020

Baroul Giurgiu a luat act de Comunicatul emis de Consiliul Superior al Magistraturii în data de 04.06.2020, prin care s-a hotărât admiterea cererii de apărare a reputației profesionale formulată de doamna judecător Georgiana-Livia Ștefan din cadrul Tribunalului Iași, precum și apărarea independenței aceleiași doamne judecător.

Baroul Giurgiu își exprimă susținerea și solidaritatea față de punctul de vedere al conducerii Baroului Iași și al Uniunii Naționale a Barourilor din România și își exprimă regretul pentru producerea unui asemenea incident, care poate afecta colaborarea instituțională normală între cele două profesii juridice.

Baroul Giurgiu susține înfăptuirea actului de justiție, prin respectarea avocatului, partener indispensabil și egal al justiției, ocrotit de lege.

Consiliul Baroului Giurgiu