Conferinţa de pregătire profesională continuă a avocaţilor – 13.02.2016