Consiliul Baroului Giurgiu convoacă Adunarea Generală Ordinară a Baroului Giurgiu pentru ziua de 03 Martie 2022, orele 14:30, în sala de conferinţe a complexului RAYNA EVENTS HALL – Giurgiu, Str. Unirii nr. 22

BAROUL GIURGIU

HOTĂRÂREA NR. 1
DIN
11 IANUARIE 2022

În temeiul art. 51 alin. 1 și 2 şi art.52 alin.1 şi 2 din Legea nr. 51/ 1995;

Consiliul Baroului Giurgiu convoacă Adunarea Generală Ordinară a Baroului Giurgiu pentru ziua de 03 Martie 2022, orele 14:30, în sala de conferinţe a complexului RAYNA EVENTS HALL – Giurgiu, Str. Unirii nr. 22.

Adunarea Generală Ordinară va avea următoarea ordine de zi:
1. Prezentarea raportului Consiliului privind activitatea desfăşurată în anul 2021.
2. Raport al consiliului Baroului privind execuţia bugetară pe anul 2021.
3. Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea financiar – contabilă pe anul 2021.
4. Prezentarea proiectului de buget pe anul 2022.
5. Alegerea unui reprezentant la Congresul Avocaţilor din 2022.
6. Discuţii asupra materialelor prezentate.

DECAN,
Avocat Liliana ȚONE