Hotărârea Consiliului Baroului Giurgiu nr. 2/08.02.2019 – privind validarea candidaturilor depuse pentru Adunarea Generală Electivă din data de 09.03.2019