Hotărârea Consiliului UNBR nr. 95/2016, privind Direcțiile de perfecționare a organizării activității de acordare a asistenței judiciare la nivelul D.C.A.J. şi Proiectul REGULAMENTULUI – CADRU pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de asistenţă judiciară ale barourilor