Hotărârea nr. 1 din 09 ianuarie 2023 a Consiliului Baroului Giurgiu privind convocarea Adunării Generale Ordinare a Baroului pentru ziua de 04 Martie 2023, orele 10,00 la Teatrul Tudor Vianu, sala „Atelier”, din Giurgiu

HOTĂRÂREA NR. 1

DIN

09 IANUARIE 2023

În temeiul art. 51 alin. (1) și (2) şi art. 52 alin.(1) şi (2) din Legea nr. 51/1995;

Consiliul Baroului Giurgiu convoacă Adunarea Generală Ordinară a Baroului Giurgiu pentru ziua de 04 Martie 2023, orele 10:00, la Teatrul Tudor Vianu, sala „Atelier”, din Giurgiu.

Adunarea Generală Ordinară va avea următoarea ordine de zi:

1.Prezentarea Raportului Consiliului Baroului Giurgiu cu privire la activitatea desfăşurată în perioada martie 2019 – februarie 2023.

2.Prezentarea Raportului financiar – contabil pentru anul 2022.

3.Prezentarea Raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea financiar – contabilă pe anul 2022.

4.Prezentarea Proiectului de buget pe anul 2023.

5.Alegerea organelor de conducere ale Baroului Giurgiu:

● Decan

● Membrii Consiliului

● Membrii Comisiei de Cenzori

● Membrii Comisiei de Disciplină

6. Alegerea Reprezentantului Baroului Giurgiu în Comisia Centrală de Disciplină din cadrul U.N.B.R.

7.Alegerea Reprezentantului Baroului Giurgiu la Congresul Avocaţilor din 2023.

8. Discuţii asupra materialelor prezentate.

DECAN,

Av. Liliana Ţone