HOTĂRÂREA NR. 4 DIN 20 IULIE 2020

 In temeiul art. 51 alin. 1 si 2 şi art.52 alin.1 şi 2 din Legea nr. 51/ 1995;

Consiliul Baroului Giurgiu convoacă Adunarea Generală Ordinară a Baroului Giurgiu pentru ziua de 11 August 2020, orele 09:30, în aer liber la Stadionul „MARIN ANASTASOVICI” Giurgiu. 

Adunarea Generală Ordinară va avea urmatoarea ordine de zi:

1. Prezentarea raportului Consiliului privind activitatea desfăşurată în anul 2019.

2. Raport al consiliului Baroului privind execuţia bugetară pe anul 2019.

3. Prezentarea raportului Comisiei de Cenzori privind activitatea financiar – contabilă  pe anul 2019.

4. Prezentarea proiectului de buget pe anul 2020.

5. Alegerea unui reprezentant la Congresul Avocaţilor din 2020.

6. Discuţii asupra materialelor prezentate.

DECAN,
Av. LILIANA ŢONE