Hotărârea nr. 5/24.05.2024 privind aprobarea modificărilor Regulamentului pentru organizarea serviciului de asistență judiciară a Baroului Giurgiu

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

BAROUL GIURGIU

CONSILIUL BAROULUI GIURGIU

Hotărârea nr. 5/24.05.2024
privind aprobarea modificărilor Regulamentului
pentru organizarea serviciului de asistență judiciară a
Baroului Giurgiu.

În baza art. 55 alin. 2, lit. a, art. 78 alin. 2 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat și art. 160 din Statutul profesiei de avocat,

CONSILIUL BAROULUI

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – Dispune modificarea Regulamentului pentru organizarea Serviciului de Asistență Judiciară al Baroului Giurgiu, în sensul că după art. 72 se introduce articolul 72^1, care va avea următorul cuprins:

Art. 72^1

1. Următoarele fapte sunt sancționate în mod direct de Consiliul Baroului Giurgiu:

a) lipsa nejustificată a avocatului de la cauzele pentru care a fost desemnat se sancționează cu suspendarea de la SAJ de la 1 la 6 luni;

b) înțelegerile făcute de avocat cu organele de urmărire penală pentru a desfășura activități atunci când sunt desemnați pentru a asigura permanența SAJ se sancționează cu suspendarea de la SAJ de la 3 la 9 luni.

2. Sancțiunile se aplică gradual, iar pentru abateri repetate limitele sancțiunilor se majorează cu o treime.

Art. 2 – Celelalte prevederi ale Regulamentului SAJ rămân neschimbate.

Art. 3 – Regulamentul SAJ, astfel cum a fost modificat, va fi publicat pe site-ul Baroului Giurgiu.

Decan, 

avocat Liliana Țone