Înscrierea la examenul de primire în profesie, sesiunea Septembrie 2020. Hotărârea nr. 78/17-18.07.2020 pentru completarea unor dispoziții ale Hotărârii nr. 135/12.06.2020 a Comisiei Permanente a U.N.B.R.

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Consiliul Uniunii

HOTĂRÂREA NR. 78/17-18.07.2020

pentru completarea unor dispoziții ale Hotărârii nr. 135/12.06.2020 a Comisiei Permanente a U.N.B.R.

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1), art. 65 lit. i) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 33 – 37 din Statutul profesiei de avocat, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul U.N.B.R., întrunit în ședința din 17-18 iulie 2020, a adoptat următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 – Articolul 3 al Hotărârii nr. 135/12.06.2020 a Comisiei Permanente a U.N.B.R. privind organizarea examenului de primire în profesie – sesiunea septembrie 2020 se completează cu un nou alineat – alineatul (6) – având următorul cuprins:

„(6) Cererile de înscriere la examen, precum și înscrisurile însoțitoare se transmit de către candidați baroului în format electronic, prin internet la adresa https://www.ifep.ro/CandidateFolder.aspx , adresă ce va fi făcută cunoscută candidaților de către barou prin publicarea pe pagina web proprie a anunțului privind examenul. După data examenului, candidații declarați admiși vor depune la barou, la data cererii de înscriere pe tabloul avocaților, originalele înscrisurilor transmise, ocazie cu care baroul va efectua confruntarea dintre acestea și cele transmise de candidați în format electronic”.

Art. 2 – Prezenta Hotărâre se publică pe pagina web a Uniunii Naționale a Barourilor din România (www.unbr.ro) și se comunică barourilor.

Art. 3 – Prezenta Hotărâre intră în vigoare de la data publicării pe pagina web a Uniunii Naționale a Barourilor din România (www.unbr.ro).

Adoptată astăzi, 18 iulie 2020, în ședința Consiliului U.N.B.R. desfășurată la București

CONSILIUL UNIUNII NAȚIONALE A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

Descarcă format: DOCX/ PDF