PROIECTUL REGULAMENTULUI-CADRU pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de asistenţă judiciară ale barourilor