Publicăm rezultatele Adunării Generale Ordinare Elective a Baroului Giurgiu desfăşurate în data de 04 martie 2023

Ca urmare a desfășurării în data de 04 martie 2023 a Adunării Generale Ordinare Elective a Baroului Giurgiu, vă înștiințăm că decanul ales de Adunarea Generală a Baroului Giurgiu este doamna avocat Liliana ȚONE, reprezentantul Baroului Giurgiu la Congresul Avocaților în anul 2023 este domnul avocat Virgil-Nicolae RUSE, reprezentant al Baroului Giurgiu în Comisia Centrală de Disciplină a fost ales domnul avocat Ionel-Iulian PĂUNICĂ.

 

COMPONENȚA CONSILIULUI BAROULUI GIURGIU:

• Decan – avocat Liliana ȚONE

• Prodecan – avocat Cristian-Ștefan DEACU

Consilieri:

• avocat Andrei-Mihai MILITARU
• avocat Irina-Teodora POPESCU
• avocat Mariana GEORGESCU-VIȘAN
• avocat Emil-Gabriel VUCĂ
• avocat Constantin BASANGIAC
• avocat Virgil-Nicolae RUSE
• avocat Mirela NEAȚĂ

Membrii Comisiei de cenzori:

• avocat TUDOR Izabela-Maria
• avocat Oana-Ralu TUDOR
• avocat Dana RADU

supleanți:

– avocat Laura-Elena COJOCARU
– avocat Dan-Cosmin BADEA

Comisia de Disciplină a Baroului Giurgiu:

• avocat Crina-Alexandra STOIANOVICI
• avocat Magdalena-Mihaela CHILAT

supleanți:

– avocat Andreea-Valentina DINU
– avocat Alina COSTAN 

 

D E C A N,
Av. Liliana ŢONE