Tabel privind rezultatul verificării condiţiilor de înscriere la examen – avocaţi stagiari – sesiunea septembrie 2015