Modificări legislative – Casa de Asigurări a Avocaţilor, Statutul INPPA, Plan de învăţământ INPPA, Regulament INPPA – puncte de vedere

Punct de vedere Giurca şi Maier – Modificarea legislaţiei incidente de asigurări sociale a avocaţilor şi Proiectul de Statut al Casei de Asigurări a Avocaţilor din România

Punct de vedere Gidro – Plan învăţământ INPPA 

Punct de vedere Gidro – Modificare Statut INPPA 

Punct de vedere Gidro – Modificare Regulament INPPA