Evenimente

Consiliul Baroului Giurgiu convoacă Adunarea Generală Ordinară a Baroului Giurgiu pentru ziua de 03 Martie 2022, orele 14:30, în sala de conferinţe a complexului RAYNA EVENTS HALL – Giurgiu, Str. Unirii nr. 22

BAROUL GIURGIU HOTĂRÂREA NR. 1DIN11 IANUARIE 2022 În temeiul art. 51 alin. 1 și 2 şi art.52 alin.1 şi 2 din Legea nr. 51/ 1995; Consiliul Baroului Giurgiu convoacă Adunarea Generală Ordinară a Baroului Giurgiu pentru ziua de 03 Martie 2022, orele 14:30, în sala de conferinţe a complexului RAYNA…

Read More...

Comunicat deces – Avocat IOAN AFLAT – decanul Baroului Mureş

Read More...

PROIECTUL REGULAMENTULUI-CADRU pentru organizarea, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de asistenţă judiciară ale barourilor

Read More...

Referat privind verificarea dosarelor depuse de candidatii inscrisi la examenul de primire în profesie în sesiunea septembrie 2013

Read More...

Decizia UNBR nr. 128/08.07.2014, privind Regulamentul examenului de primire în profesia de avocat – sesiunea septembrie 2014

Read More...

Decizia Baroului Giurgiu nr. 5/12.01.2015, privind REGULAMENTUL pentru organizarea alegerilor organelor de conducere ale Baroului Giurgiu

Read More...

LISTA CANDIDATURILOR DEPUSE PENTRU ALEGERILE ORGANELOR DE CONDUCERE ALE BAROULUI GIURGIU DIN 28 MARTIE 2015

Read More...

LISTA DEFINITIVĂ A CANDIDAŢILOR, VALIDATĂ ÎN ŞEDINŢA DE CONSILIU DIN 16 MARTIE 2015

Read More...

Propunerile CSM – Protocolul privind stabilirea remuneraţiilor cuvenite avocaţilor (Oficii)

Read More...

Materiale Congres UNBR – 05.06.2015

Read More...

Examen de admitere în profesia de avocat – sesiunea septembrie 2015

Read More...

Tabel privind rezultatul verificării condiţiilor de înscriere la examen – avocaţi stagiari – sesiunea septembrie 2015

Read More...

Conferinţa cu tema „Înţelegerea şi aplicarea noilor coduri fundamentale ale României” – 10.10.2015

Read More...

Adunarea Generală Ordinară a Baroului Giurgiu – 27.02.2016, ora 10.00

Read More...

Conferinţa de pregătire profesională continuă a avocaţilor – 13.02.2016

Read More...

Materiale ce vor fi supuse dezbaterii și aprobării Congresului avocaților 2016

1. Proiectul Raportului de activitate al Consiliului U.N.B.R. (între Congresul avocaților 2015 și Congresul avocaților 2016) cu următoarele Anexe: ·   Anexa nr. 1 – Buletinele informative ale Consiliului U.N.B.R. și ale Comisiei Permanente a U.N.B.R. ·   Anexa nr. 2 – Propuneri de modificare a O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru ·   Anexa nr. 3 – Raport de…

Read More...

Anunţ – Baroul Giurgiu – organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2016

Read More...

Legea nr. 25/2017 privind modificarea și completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 210/28.03.2017

Read More...

Rezultatul verificărilor condiţiilor de înscriere la examenul de primire în profesia de avocat stagiar – sesiunea septembrie 2017

Read More...

Program de stagiu pentru avocaţi – 2018 – Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională (I.R.Z.)

Dăm publicităţii comunicarea (EN) primită din partea Fundației Germane pentru Cooperare Juridică Internațională (I.R.Z.) privind programul de cooperare multilaterală inițiat în colaborare cu Camera Federală a Barourilor și Asociația Barourilor din Germania pentru anul 2018.Avocații care sunt interesați să participe, sunt invitați să depună cererea lor completată până la data de 28 martie 2018 pe adresa de email vitzthum@irz.deIn anexe veți putea…

Read More...